MOTIS d.o.o. je tvrtka koja zapošljava četrdeset specijaliziranih djelatnika. Osnovna djelatnost nam je rukvođenje i održavanje termoenergetskih postrojenja dok se danas djelatnost tvrtke proširila i na:

  • Atestirana zavarivanja (postupci „TIG“, „REL“ i „PLINSKO“)

  • Revizija zapornih regulacijskih i sigurnosnih ventila ( EFCO)

  • Cijevarski poslovi  (parovodi, vrelovodi, plinovodi)

  • Remonti turboagregata

  • Ekološka visokotlačna vodena pranja (do 750 bar) + usluga pjeskarenja

  • Proizvodnja toplinskih stanica

  • Usluga analiza i mjerenja dimnih plinova („TESTO“ i „MSI dräger“)

  • RIM odjel (sevrisiranje i ugradnja sustava za automatsko vođenje)

  • Servisiranje i ugradnja plinskih i uljnih plamenika

  • Ovlašteni serviseri SAACKE opreme

samuel-zeller-354485-unsplash

Reference

- višegodišnji ugovor za vođenje i održavanje toplinskog sustava grada Siska

- kotlovi – 3 kom

- turbine – 2 kom

- mreža ≈ 30 MW (≈ 3000 stanova)

- mehaničko čišćenje ložišnog, parnog i dimozračnog trakta kotla Wagner Biro

- radovi na montaži MR opreme u toplinskim podstanicama na području TS-1 i TS-2 u naselju Sisak Caprag

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 1, Cesarčeva 91-97

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 2, Cesarčeva 85-91

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 3, Cesarčeva 99-103

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 4, Cesarčeva 105-109

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 5, Cesarčeva 111-115

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu 6, Cesarčeva 117-121

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu N2, Trga Vere Grozaj 17

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu N1, Trga Vere Grozaj 15

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu N2, Trga Vere Grozaj 19

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu Petrinjska 9d-c

- nabava i rekonstrukcija TS u objektu Petrinjska 9b-c

- kupoprodaja 3 kompakt stanice za objekte u vlasništvu grada

- spajanje i upuštanje u pogon kompakt stanice u objektu TERMIKA u Školskoj ulici u Sisku

- ugradnja kompakt stanice i puštanje u rad u Mažuranićevoj 1-3

- montaža kompakt stanice i spajanje na pripadajući cjevovod za objekt Tratinčica

- montaža kompakt stanice i spajanje na pripadajući cjevovod za objekt MO Viktorovac i poslovni objekt Termika

- najam djelatnika za poslove strojarskog održavanja na proširenom distribucijskom sustavu

- radovi u toplinskoj stanici TS-3 u naselju Caprag

- izvođenje strojarskih i građevinskih radova u TS Brzaj

- isporuka toplinske kompakt stanice u Mažuranićevoj ulici

- izvođenje radova pjeskarenja plašta grijača PTV-a iz TS-1

- dobava i ugradnja kompakt stanice za zgrade obuhvaćene revitalizacijom razvoda oko TS-2 – druga faza u naselju Caprag

- revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Brzaj

- izvođenje radova na revitalizaciji vrelovodnog razvoda BS2 u naselju Brzaj

- izvođenje radova na revitalizaciji sekundarnog razvodau naselju Mikrorajon

- izvođenje radova na revitalizaciji PTV – a u naselju Mikrorajon

- profilaktički radovi u postrojenju

- kotlovsko postrojenje

- turbinsko postrojenje

- pomoćna postrojenja

- ugradnja kompresorske stanice za instrumentacijski zrak

- praćenje rada dimozračnog trakta i propusnosti RZZ-a sa izvješćem i foto dokumentacijom

- remont pomoćne kotlovnice

- remont pumpi u strojarnici Bloka 2 TE Sisak – 2 kom slivnih pumpi i 3 kom kondenz pumpi

- servis i održavanje SAACKE opreme na Pomoćnom  parnom kotlu    

- izrada temelja i nosača oklopljenih vodova(sabirnica)blokC

- servis i podešavanje rada pomoćnih kotlova TE TO Sisak

- garantna ispitivanja nakon rekonstrukcije brtvljenja rotacionih zagrijača zraka (isporučitelj Rothemuhle)

- kemijsko čišćenje vrelovodnog kotla VK-4, VK-5, VK-6

- usluga održavanja i čišćenja mazutnog gospodarstva

- mjerenje emisije dimnih plinova i analiza brtvljenja rotacionih zagrijača zraka (RZZ-a) Bloka C

- pogonska ispitivanja i analiza stanja regenerativnih zagrijača zraka kotla A i B, Bloka C

- tlačenje vrelovodnog kotla

- radovi preventivnog i korektivnog održavanja pomoćnog postrojenja

- radovi preventivnog i korektivnog održavanja kotlovskog postrojenja

- radovi preventivnog i korektivnog održavanja turbinskog postrojenja

- izgradnja parovoda NO150 dužine 200 m

- izgradnja parovoda NO150 dužine 100 m

- isporuka i montaža hladnjaka pare.

- preventivno održavanje remont pomoćnog postrojenja – armatura – Blok 1

- preventivno održavanje remont pomoćnog postrojenja – pumpe – Blok 1

- preventivno održavanje remont pomoćnog postrojenja – armatura – Blok 2

 

- čišćenje pretovarne rampe

- čišćenje Steambloc kotlova

 

- radovi i oprema za rekonstrukciju toplinskih podstanica i uspostavu centralnog nadzorno upravljačkog sustava na lokaciji Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

- elektromontažni radovi i oprema u TS-1 Ginekologija u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

-zamjena gorionika kotlova Ai B TE Sisak Blok 2 2002. god.

-zamjena gorionika kotlova A i B TE Sisak Blok 1 2003. god.

-montaža opreme za emisiona mjerenja u HEP d.d., TE Sisak na Bloku 1 i Bloku 2

-isporuka 16 kompletnih stanica armature ispred plamenika u TE Rijeka

-najam djelatnika u INA RNS

-radovi na turbinskom uljovodu u INA RNS

-prijevoz uljovoda, tlačna proba te ponovno montiranje

-specijalistički radovi na uljnoj regulaciji turbine

-prepumpavanje ulja na centrifugalnim separatorom

-remontni radovi na modernizaciji Energane u INA RNS

-strojarski projekt izvedenog stanja na modernizaciji parogeneratora K1 i K2 Energane u RNS

-prijevoz kontejnera kamionom iz RNS u HEP

-AKZ zaštita turbinskog uljovoda u TE Sisak

- ispitivanje mikroklime te izdavanje izvješća na AS Osijek, AS Krk i AS Pula

- izrada i montaža cjevovoda, ugradnja separatora HV 2644 i ostali radovi na Avioservisu Osijek

- demontaža strojarske i električne opreme instalacije za manipulaciju avionskim gorivima

- servis plamenika i čišćenje kotlova u AS Pleso, Krk i Split

- demontaža postojeće opreme, dobava nove opreme (kotao na lož ulje s bojlerom, plamenikom i pripadajućom armaturom) ugradnja, puštanje u rad i ispitivanje opreme u kotlovnici AS Split

- izrada plivajuće cijevi i plovka i ugradnja istih u podzemni spremnik 100 m3 za JET A-1 na AS Osijek

- demontaža sedam kuglastih slavina NO150 s cjevovoda na AS Krk, pregled, sanacija, bojanje i ponovna montaža slavina

- prilagodba i ugradnja plivajućih cijevi na AS Krk

- izvođenje radova na održavanju sustava SAACKE na novom generatoru pare u INA RNS

- održavanje gorionika i opreme SAACKE u INA RNS tijekom 12 mjeseci

- remontni radovi na kotlovima K1 i K2 u Energani KP6

- remontni radovi na kotlovima NGP KP4

- izrada skele oko rezervoara 2000 m3

- visokotlačna vodena pranja – godišnji ugovori 2002.; 2003.; 2004.; 2005.; 2006.; 2011.; 2012. god.

- Pranje procesne opreme VT pumpom

- revizija armature TE-TO Zagreb

- usluga čišćenja VT pumpom WOMA 750 bara

- najam cjevara na radilištu TE Sisak

- usluga čišćenja zračnog kanala Blok C

- najam djelatnika na remontu INA RNS

- najam djelatnika na remontu INA RNR

- sanacija dotrajalih instalacija i sustava centralnog grijanja

- usluga pranja ispiranja cijevi

- pranje procesne opreme visokotlačnom pumpom WOMA s upotrebom specijalnih alata

- radovi ugradnje i montaže plinske instalacije prema strojevima VBC i API

- montaža instalacije grijanja i ugradnja radijatora u WC-u u pogonu API

- dobava i montaža radijatora u uredu

- zamjena grijanja dispečerskog centra sa električne energije na prirodni plin

- pregled, kompletiranje i podešavanje infra plinskih grijalica u Pogonu bešavnih cijevi

- usluge održavanja centralnog grijanja

- zamjena osjetnika plamena

- zamjena potpalnih elektroda, potpalnog transformatora, automatike plamenika te filtera goriva

- demontaža neispravne regulacije i ugradnja nove u PP Hrvatska Kostajnica i Dvor

- demontaža neispravnog pogona na ventilu i oštećenih gumenih kompenzatora  u kotlovnici PP Strossmayerova

- zamjena potpalnih elektroda i gibljivih vodova za ekstra lako gorivo ulje

- servis peći centralnog grijanja i dimnjačarski radovi na Domu hrvatskih branitelja, Tomislavova 5

- zamjena dotrajalih i neispravnih četveroputih regulacionih ventila, regulatora grijanja, vanjskih osjetila i osjetnika polazne temperature

- zamjena BUS modula BM491 u kotlovnici PP Hrvatska Kostajnica

- zamjena komandne ploče kotla u PP Rimskoj 19

- intervencija u PP Rimska 19

- intervencija u PP Dvor

- intervencija u PP Hrvatska Kostajnica

- intervencija u PP Gvozd

- prespoj radijatora u PU Rimska

- remont kotlovnice Kazalište 21 (ukupne snage 1600 kW)

- izrada izvedbenog projekta s troškovnikom za Dom MO Šumica

- konzalting usluge za ishođenje potvrde glavnog projekta za Osnovnu školu “22. lipanj”, sisak

- gradnja toplinskog sustava poslovnog objekta (ukupne snage 50 kW)

- izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sustava

- ugradnja cjevovoda centralnog grijanja u prizemlju, 1. i 2. katu OŠ “22. lipanj”

- montažerski I zavarivački radovi za HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., Zagreb B. Magovca 9 I 15

- montažerski I zavarivački radovi za HEP – TOPLINARSTVO d.o.o TS Velika Gorica

- tehnička potpora pri ugradnji SAACKE plamenika na novom parogeneratoru u RNS

- konzalting usluge na ugradnji i parametriranju plamenika SAACKE, VK4 EL-TO, NGP, INA RNS, K1, K2 RNS

- izvođenje radova montaže elektro grijanja

- stručni nadzor nad izgradnjom poslovne zgrade u Sisku

- rekonstrukcija sustava centralnog grijanja pogona Sisak

- sređivanje dokumentacije i priprema za tehnički pregled izvedenih radova

- ugradnja isparivača tekućeg dušika i povezivanje s postojećim cjevovodom

- rekonstrukcija sustava centralnog grijanja pogona Sisak

- godišnji ugovor o održavanju toplinskog sustava

 godišnji ugovor o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom 1,4 MWt

- godišnji ugovor o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom 500 MWt

- izrada cjevovoda za dovod pitke vode u TS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i ugradnja kontrolnih mjerila potrošnje električne energije u podstanicama

- najam radne snage i strojeva za izvođenje radova čišćenja i pranja istakališta mazuta u Pogonu TE-TO Zagreb

- angažman osoblja i opreme na čišćenju vrelovodnih kotlova VK-5 i VK-6 u TE-TO Zagreb

- čišćenje PK3 i RZZ

- najam radne snage u INA RNS

- servis pumpi za centralno grijanje

- najam radne snage na remontu u Pogonu TE-TO Zagreb

- revizija zaporne armature u Pogonu TE-TO Zagreb

- najam radne snage na remontu u Pogonu TE-TO Zagreb

- najam radne snage na remontu u TE-TO Osijek

- najam radne snage u TE-TO Zagreb

- intervencija na SAACKE instaliranoj opremi

- najam radne snage u INA RNS

- najam radne snage u EL-TO Zagreb

- najam radne snage u TE Sisak

- zamjena filtera lož ulja u objektu Ljekarna 2, Rimska

- izvođenje radova na centralnom sustavu hlađenja Doma za starije i nemoćne Sisak

- ugradnja gorionika SAACKE SKVG 350 – Toplana Karlovac

- modernizacija pomocnog kotla TE-TO Sisak

- radovi na plamenicima u EL-TO Zagreb

- defektaža na VK4

- izgradnja toplinske stanice BE-TO Sisak

- izvođenje strojarskih radova na cjevovodu povrata kondenzata DN150 za HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Sisak

- zavarivački radovi

- montaža temeljnog grijanja i hlađenja 

- izrada i montaža ograde hotela V. Gorica 

- usluga strojarskog i elektro održavanja proizvodnih postrojenja ABS Sisak 

- usluge obrade armature na godišnjem remontu

- izgradnja toplinske stanice Velika Gorica

- izgradnja toplinske stanice Topusko

- razvod cjevovoda i montaza sanitarnih i medicinskih uredjaja

- izrada i montaža potkonstrukcije

Untitled
woma
Siemens-invert-logo
efco
danfoss-partner-logo
combined
Logo-Fronius-1820x830
large_thumbnail